Posts

Showing posts from June, 2010

पिलेन मात्र हैन

Image
                                                               (कारोबार दैनिक ,२०६७,असार १६ )

अझै लोडसेडिंग ?

Image
                                                           (कारोबार दैनिक,१५ ,असार ,२०६७ )