कसरी तिर्नु १५ करोड ?

श्रीमान् ! १० करोड नि कमाउन नपाई निलम्बन गरे, कसरी तिर्नु १५ करोड ?

Comments

Popular posts from this blog

रुम नम्बर ट्वान्टी फाइभ