नोटै नक्कली दिन्छन

नोटै नक्कली दिन्छन् त भ्याट बिल कसरी सक्कली काट्नु ?

Comments

Popular posts from this blog

'सरी ! योर ट्रान्जेक्सन ह्याज विन टर्मिनेटेड !'

रुम नम्बर ट्वान्टी फाइभ