सन्तुष्टि प्रमाणपत्र !!

हलो...जेटीईजी !...हलो... कस्तो नटिप्या मोबाइल ! हलो... तपाईले सन्तुष्टि प्रमाणपत्र पाउनु भा’छ है !!

Comments

Popular posts from this blog

'सरी ! योर ट्रान्जेक्सन ह्याज विन टर्मिनेटेड !'

रुम नम्बर ट्वान्टी फाइभ