एकैचोटी बढाएच !!

देख्यौ ? सात्बुँदेले सेयरको मूल्ले, प्रचन्डको उचाइ र वैद्येको ब्लडप्रेसर एकैचोटी बढाएच !!

Comments

Popular posts from this blog

'सरी ! योर ट्रान्जेक्सन ह्याज विन टर्मिनेटेड !'

रुम नम्बर ट्वान्टी फाइभ