.......त्यसैले अग्रिम शहिद घोषणा नगरे सम्म नेपाल बन्द !!Comments

Popular posts from this blog

'सरी ! योर ट्रान्जेक्सन ह्याज विन टर्मिनेटेड !'

रुम नम्बर ट्वान्टी फाइभ