पिरिम किन मुटुबाट गरीन्च ?

प्रेमिका:____
"हन ए तोरी परान !  पिरेम दिमाखबाट नगरी मुटुबाट गरिन्छ रेन्त ! किन हो ? :O"

तोरीलाल :____
"दिमाग भाका मान्छे किन पिरेममा पर्थे र ? दिमागबाट पिरिम गर्थे ? कुरा अर्च्यौ नै ! "

Comments

Popular posts from this blog

रुम नम्बर ट्वान्टी फाइभ